Vrijwiligers gezocht

Vind jij ook dat zorg zoveel meer is dan zorgen? En wil je helpen onze cliënten een geweldige dag te bezorgen? Meld je dan aan als vrijwilliger! Wij zijn namelijk nog op zoek naar vrijwilligers die mee kunnen helpen bij de activiteiten. Denk hierbij aan het spelen van spelletjes, knutselen, kletsen, voorlezen, dansen, muziek maken, tuinieren, wandelen of koken. Heb je zelf misschien nog ideeën waarbij je ons op andere manieren kunt ondersteunen? Dan horen wij dit uiteraard ook graag.

Gedragsregels

Bij alle activiteiten staat de cliënt centraal. Daarom vinden wij het belangrijk om een aantal afspraken en regels vast te leggen en af te spreken hoe we met elkaar om gaan. Hiervoor hanteren wij de model gedragscode van de vereniging NOV.

Aannamebeleid

Om zeker te weten dat we goed bij elkaar passen willen we graag kennis met je maken voordat we met elkaar in zee gaan. Onderdeel van het aannamebeleid is daarom een persoonlijk gesprek en het overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Uiteraard verzorgen wij de aanvraag van deze VOG.

Vertrouwenscontactpersoon

Respect en vertrouwen moeten centraal staan in dementie zorg. Het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag, zoals vermeld in de gedragscode, is daarom ook heel belangrijk voor ons. Hiervoor hebben wij een vertrouwenscontactpersoon aangesteld, die benaderbaar is voor het melden van (vermoedens van) grensoverschrijdend gedrag.

Onze vertrouwenscontactpersoon
Mevr. Lenie Brummans
06-13243183