Klachtenprocedure

Het kan gebeuren dat u een klacht heeft over DagBest.

Een klacht kan bijvoorbeeld zijn dat U ontevreden bent over hoe er met U wordt omgegaan binnen DagBest.

Wat te doen bij een klacht:

  • Bespreek de klacht indien mogelijk met Jacqueline, Marlieke of Lenie.
    Vraag een gesprek aan en breng eventueel je mantelzorger, verwant of vertegenwoordiger mee.
  • Neem contact op met klachtenportaal van de zorg, DagBest is hierbij aangesloten.

Een klacht kan worden ingediend via: www.klachtenportaalzorg.nl. Het Klachtenportaalzorg gaat uw klacht dan verder onderzoeken .